Componenta C.L.S.U.:

  • presedinte: primarul;
  • vicepresedinte: viceprimarul;
  • membri: secretarul comunei, orasului, municipiului, dupa caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si manageri sau conducatori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activitatii, constituie factori generatori de situatii de urgenta.;
  • consultanti: experti si specialisti din aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice, care constituie comitetele, sau din institutii si unitati in subordine; reprezentanti ai altor ministere, institutii si servicii publice cu atributii in domeniu, manageri ai societatilor comerciale si regiilor autonome care desfasoara activitati in domeniul de competenta respectiv, cooptati in comitetele ministeriale la solicitarea presedintilor comitetelor respective;