Acte normative ce reglementează organizarea, funcţionarea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

Noua legislaţie a sistemului de management al situaţiilor de urgenţă din România a dus la constituirea unor structuri noi privind gestionarea situaţiilor de urgenţă. Astfel Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 şi Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, republicată, au creat următoarele organisme cu atribuţiuni de conducere şi coordonare în cazul unor situaţii de urgenţă:

- comitete locale pentru situaţii de urgenţă;

- centre operative pentru situaţii de urgenţă.

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor precizează, la art. 31 – 42, principalele linii directoare referitoare la constituirea, atribuţiile şi drepturile serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Conform art. 31 din legea amintită mai sus, consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii economici şi instituţiile care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private.

Principale acte normative ce reglementează organizarea, funcţionarea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă sunt:

1. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

2. Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, republicată, privind protecţia civilă;

3. O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu Legea nr. 15 din 28 februarie 2005;

4. O.M.A.I. nr. 195 din 20 aprilie 2007 pentru modificarea O.M.A.I. nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

5. O.M.A.I. nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;

6. O.M.A.I. nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire în situaţii de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

7. H.G.R. nr. 1579 din 18 decembrie 2005 pentru aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;

8.